MỞ TIỆM CẮT TÓC CÓ CẦN ĐÓNG THUẾ KHÔNG?

Theo quy định tại Điều 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015 / TT-BTC và Điều 3 Điều 1 Nghị định số 139/2016 / NĐ-CP, nếu doanh thu hàng năm của bạn từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Miễn thuế VAT và lệ phí môn bài.

Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, nếu tiệm cắt tóc của bạn có doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở lên thì bạn sẽ phải nộp cả ba loại thuế cụ thể với mức sau:

Đối với lệ phí môn bài, tùy theo doanh thu mà bạn phải nộp các mức khác nhau theo quy định tại Điều 4, Điều 2 Nghị định số 139/2016 / NĐ-CP, bao gồm các mức sau:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thu nhập trên 500 triệu đồng / năm: 1.000.000 đồng / năm;
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng / năm: 500.000 đồng / năm;
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thu nhập trên 100 – 300 triệu đồng / năm: 300.000 đồng / năm.

Đối với thuế TNCN và thuế GTGT, Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định bạn phải nộp theo mức sau:

Số thuế phải nộp = số thuế phải nộp × số thuế phải nộp

Thuế suất thuế GTGT: 5%;

Đối với thuế thu nhập cá nhân, số thuế phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất (Đạo luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2007)

Thuế suất thuế TNCN: 2%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bảng giá Kết nối Đặt lịch Khám phá